Aukro.cz

>> TIPY A TRIKY
 • HLÍDEJ SI RYCHLOST! Auta jezdící rallye patří k nejrychlejším silničním vozidlům světa. Některá z nich dokáží vyvinout rychlost až 275km/h. To, že ji jsou schopna vyvinout však neznamená, že bys takto rychle opravdu měl jezdit. V RBR musíš jet tak rychle, jak sám dovedeš a nikoliv jak to dokáže tvé auto.

 

 • Zdá-li se ti, že ztrácíš kontrolu nad vozem a že soustavně bouráš a vyjíždíš z trati, pak je zcela jisté, že jedeš příliš rychle. Zpomal a uvidíš, že dosáhneš mnohem lepších výsledků.

 

 • Brzdi souvisle a vždy při rovné jízdě ještě před vjetím do zatáčky. Plyn poté přidej až po vyjíždění ze zatáčky. Při jiném postupu velmi pravděpodobně ztratíš kontrolu nad vozem.

 

 • Při brzdění je auto značně nestabilní. Před zatáčkami tedy brzdi s předstihem a na výjezdu z nich přidej plyn.

 

 • Tvé auto má pohon na všechny čtyři kola. Jsou-li všechna čtyři na pevném povrchu, pak vše funguje perfektně. Dostane-li se však auto do vzduchu, nepřidávej plyn ani prudce nebrzdi. Při nerovném přistání na zemi nebo přistání jen na některých kolech bys pak snadno ztratil kontrolu nad vozem.

 

 • Jízda po vnitřní hraně zatáček povede ve většině případů k dosažení lepšího času. Jakákoliv chyba při tomto postupu však s největší pravděpodobností způsobí havárii.

 

 • Ve vyšších rychlostech otáčej volantem s citem. Budeš-li „létat“ z jedné strany cesty na druhou, tvé auto se nepochybně roztočí do hodin, které mohou skončit i vážnou nehodou.

 

 • Škola rallye tě naučí, jak řídit pro rallye upravená auta, jak rychle můžeš jet a jak v rychlosti projíždět zatáčky. Pokročilé výukové mise, ačkoliv jsou volitelné, obsahují mnoho užitečných rad a tipů.

 

 • Použij sklon cesty případně i mírný příkop vedle ní ve svůj prospěch k lepšímu projetí zatáček.

 

 • Hlášení tvého spolujezdce jsou nesmírně důležitá. Vždy jim pozorně naslouchej a neztrácej soustředění. V opačném případě by ses mohl brzy ocitnout v situaci, že vjedeš do ostré zatáčky 140km/h rychlostí nebo budeš dokonce zatáčet zcela opačným směrem, než povede silnice.

 

 • Nejezdi hned maximální rychlostí. Ze začátku jezdi opatrně a pomalu a jakmile si osvojíš ovládání auta, začni postupně zrychlovat.

   RBR je hra o zručnosti – musíš jet tak rychle, jak sám

            dovedeš a nikoliv tak, jak dovede tvé auto!

Zdroj: CDProjekt